Mövqesiz əməkdaş

İdarəetmə

Mövqesiz əməkdaş

Çox maraqlı şəxs tipi var ki, fikir söylədikdə dediklərinin düz və ya yanlış, peşəkar və ya qeyri-peşəkar...

19 okt 2022
İşgüzar və şəxsi münasibətlər

İdarəetmə

İşgüzar və şəxsi münasibətlər

Pandemiyadan əvvəl rahat demək olurdu ki, insanların işdə həmkarları ilə keçirdikləri vaxt...

14 okt 2022
İşçi və rəhbər münaqişəsi

İdarəetmə

İşçi və rəhbər münaqişəsi

İş həyatında baş verən lokal münaqişələrdən biri rəhbər və işçi arasında olanlardır.

12 okt 2022
HR-ın HR olmağı üçün dəstək

Optimizasiya

HR-ın HR olmağı üçün dəstək

Yazılarımdan birində bir çox yerli kiçik və orta şirkətlərdə HR-ın yalnız adının olduğunu qeyd etmişdim.

10 okt 2022
Xaos mənbəyi – rəhbər

İdarəetmə

Xaos mənbəyi – rəhbər

Milli biznesimizin əsas dərdlərindən biri sistemsizlik və onun doğurduğu xaosdur. Bundan ən çox...

05 okt 2022
Motivasiyalı işçinin demotivasiyası

İdarəetmə

Motivasiyalı işçinin demotivasiyası

Heç belə vəziyyətlə üzləşmisiniz ki, işdə çox motivasiyalısınız, davamlı yeni ideyalar verirsiniz...

30 sen 2022