İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İdarəetmə

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15 okt 2021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

İdarəetmə

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12 okt 2021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

İdarəetmə

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08 okt 2021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

İdarəetmə

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06 okt 2021
Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İdarəetmə

Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İş həyatında ən çətin sınaqlardan biri mütəxəssisin çalışdığı şirkətdə aşağı və ya orta səviyyə rəhbər vəzifəsinə təyin olunmasıdır.

05 okt 2021
Tapşırığın icrasına nəzarət

İdarəetmə

Tapşırığın icrasına nəzarət

Tapşırıqla bağlı növbəti mərhələ onun icrasıdır. Fərz edək ki, tapşırıq tam aydındır və onun icrası üçün iki həftə vaxt var...

01 okt 2021