Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Менеджмент

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06 окт 2021