İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

Менеджмент

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15 окт 2021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Менеджмент

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12 окт 2021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Менеджмент

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08 окт 2021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Менеджмент

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06 окт 2021
Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

Менеджмент

Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İş həyatında ən çətin sınaqlardan biri mütəxəssisin çalışdığı şirkətdə aşağı və ya orta səviyyə rəhbər vəzifəsinə təyin olunmasıdır.

05 окт 2021
Tapşırığın icrasına nəzarət

Менеджмент

Tapşırığın icrasına nəzarət

Tapşırıqla bağlı növbəti mərhələ onun icrasıdır. Fərz edək ki, tapşırıq tam aydındır və onun icrası üçün iki həftə vaxt var...

01 окт 2021