İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İdarəetmə

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15/102021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

İdarəetmə

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12/102021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

İdarəetmə

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08/102021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

İdarəetmə

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06/102021
Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İdarəetmə

Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İş həyatında ən çətin sınaqlardan biri mütəxəssisin çalışdığı şirkətdə aşağı və ya orta səviyyə rəhbər vəzifəsinə təyin olunmasıdır.

05/102021
Tapşırığın icrasına nəzarət

İdarəetmə

Tapşırığın icrasına nəzarət

Tapşırıqla bağlı növbəti mərhələ onun icrasıdır. Fərz edək ki, tapşırıq tam aydındır və onun icrası üçün iki həftə vaxt var...

01/102021
İşçiyə tapşırıq verilərkən bəzi tipik səhvlər

İdarəetmə

İşçiyə tapşırıq verilərkən bəzi tipik səhvlər

Adətən tapşırıq birbaşa rəhbərdən gəlir və əksər hallarda şifahi şəkildə olur.

29/092021
Tapşırıqların idarə olunması sisteminin qurulması

İdarəetmə

Tapşırıqların idarə olunması sisteminin qurulması

Tapşırıqların verilməsi praktikasının bütün şirkətlərdə mövcudluğuna baxmayaraq onların idarə olunması sistemi mütləq azlığında mövcuddur.

23/092021
İşçiyə rəy bildirmək bacarığı

İdarəetmə

İşçiyə rəy bildirmək bacarığı

İstənilən münasibətlərdə olduğu kimi, rəhbər və işçi üçün də qarşılıqlı kommunikasiya çox vacibdir.

21/092021
MƏN əvəzinə BİZ

İdarəetmə

MƏN əvəzinə BİZ

Şəxsi düşüncəmə görə bir çox sahələrdə ölkəmizin sahibkarlarının xarici rəqiblərə nisbətən qeyri-effektivliyi və geridə qalmağının səbəbi yanlış idarəetmə tərzi və metodlarıdır.

16/092021