Cəzalandırmağa tələsməyək!

İdarəetmə

Cəzalandırmağa tələsməyək!

“İş olan yerdə problem olar” ifadəsini çoxumuz eşitmişik. Əsas məsələ həmin problemlərə bağlı ...

26 okt 2021
İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

İdarəetmə

İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

Rəhbər vəzifələrdə çalışanları idarəetmə yanaşmasına görə üç kateqoriyaya bölmək olar...

19 okt 2021
İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İdarəetmə

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15 okt 2021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

İdarəetmə

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12 okt 2021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

İdarəetmə

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08 okt 2021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

İdarəetmə

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06 okt 2021