İşdə olmaq ≠ işləmək

Management

İşdə olmaq ≠ işləmək

Bir çox şirkətlərdə davamiyyətə xüsusi diqqət yetirilir. Şübhəsiz ki, intizam çox əhəmiyyətlidir. Amma bəzən davamiyyətin rolu şişirdilir.

01/022022
Biznesdə sistem (korporativləşmə) nə deməkdir?

Management

Biznesdə sistem (korporativləşmə) nə deməkdir?

Son zamanlar bir çox sahibkarlar bizneslərində sistem qurmağa cəhd edir və ya bunu planlaşdırır. Bu prosesin geniş yayılmış adı korporativləşməkdir.

28/012022
Əməkhaqqı artımı istəyi

Management

Əməkhaqqı artımı istəyi

Əksər şirkətlərimizdə əməkhaqqı artımı qaydaları mövcud deyil. Belə vəziyyətdə işçilər özləri üçün “gün ağlamağa” məcbur qalırlar.

25/012022
“İşgüzar əməkdaş” qorxusu

Management

“İşgüzar əməkdaş” qorxusu

Heç də hər kiçik və orta bizneslə məşğul olan şəxslər güclü, çox təşəbbüskar işçini işə götürməyə can atmır.

21/012022
Rəhbər üçün sınaq

Management

Rəhbər üçün sınaq

Bəzən işçilər yarızarafat-yarıciddi rəhbərə birbaşa müraciət edərək və ya onun eşitdiyindən əmin olaraq...

18/012022
Sistemli idarəetmənin üstünlükləri

Management

Sistemli idarəetmənin üstünlükləri

Siz olmayanda, biznesiniz effektiv fəaliyyət göstərə bilir?

14/012022
Vəzifə yüksəlişinin yolu

Personal development

Vəzifə yüksəlişinin yolu

Bəzən işçilər gileylənirlər ki, rəhbərləri uzun müddət öz vəzifələrində qaldıqlarına görə, nə qədər çox çalışsalar da, karyera inkişafı imkanlarından məhrumdurlar.

11/012022
Mehriban komandaya ehtiyac varmı?

Management

Mehriban komandaya ehtiyac varmı?

Mehriban komandaya ehtiyac varmı? Əksər rəhbərlər üçün bu sualın cavabı birmənalı müsbətdir.

05/012022
Rəhbərin müsbət örnəyi azdır

Management

Rəhbərin müsbət örnəyi azdır

Gərgin işləməyi sevən rəhbərlər işçiləri üçün örnək olduqlarını düşünüb...

28/122021
Yaxşı işləməyin qurbanı

Management

Yaxşı işləməyin qurbanı

Bəzən paradoksal situasiyalarla qarşılaşmaq olur. Uyğun vakansiya olduqda belə, vəzifə yüksəlişinə layiq işçi...

24/122021