Cəzalandırmağa tələsməyək!

Management

Cəzalandırmağa tələsməyək!

“İş olan yerdə problem olar” ifadəsini çoxumuz eşitmişik. Əsas məsələ həmin problemlərə bağlı ...

26/102021
İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

Management

İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

Rəhbər vəzifələrdə çalışanları idarəetmə yanaşmasına görə üç kateqoriyaya bölmək olar...

19/102021
İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

Management

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15/102021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Management

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12/102021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Management

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08/102021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Management

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06/102021
Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

Management

Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İş həyatında ən çətin sınaqlardan biri mütəxəssisin çalışdığı şirkətdə aşağı və ya orta səviyyə rəhbər vəzifəsinə təyin olunmasıdır.

05/102021
Tapşırığın icrasına nəzarət

Management

Tapşırığın icrasına nəzarət

Tapşırıqla bağlı növbəti mərhələ onun icrasıdır. Fərz edək ki, tapşırıq tam aydındır və onun icrası üçün iki həftə vaxt var...

01/102021
İşçiyə tapşırıq verilərkən bəzi tipik səhvlər

Management

İşçiyə tapşırıq verilərkən bəzi tipik səhvlər

Adətən tapşırıq birbaşa rəhbərdən gəlir və əksər hallarda şifahi şəkildə olur.

29/092021
Tapşırıqların idarə olunması sisteminin qurulması

Management

Tapşırıqların idarə olunması sisteminin qurulması

Tapşırıqların verilməsi praktikasının bütün şirkətlərdə mövcudluğuna baxmayaraq onların idarə olunması sistemi mütləq azlığında mövcuddur.

23/092021