Nizam və xaos

Management

Nizam və xaos

Biznesə maksimal dəyər qatmaq üçün şirkətdəki biznes proseslərin sənədləşdirilməsi nə dərəcədə hərtərəfli olmalıdır?

11/112021
İdarəetmə sisteminə zərbə

Management

İdarəetmə sisteminə zərbə

Ən məsuliyyətli rəhbərlər belə öhdəliklərini bəzən gecikdirirlər.

03/112021
Yeni işçi sehrbaz deyil

Management

Yeni işçi sehrbaz deyil

Yəqin bir çoxlarınız belə halla qarşılaşmısınız ki, bəzən işə qəbul olunan təcrübəli işçidən sanki bir möcüzə gözləyirlər.

29/102021
Cəzalandırmağa tələsməyək!

Management

Cəzalandırmağa tələsməyək!

“İş olan yerdə problem olar” ifadəsini çoxumuz eşitmişik. Əsas məsələ həmin problemlərə bağlı ...

26/102021
İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

Management

İdarəetmədə davamlı təkmilləşmə

Rəhbər vəzifələrdə çalışanları idarəetmə yanaşmasına görə üç kateqoriyaya bölmək olar...

19/102021
İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

Management

İdarəetmədə vərdişlərin təhlükəsi

İnsanlar dərhal fəaliyyətə keçməyi, əvvəlcədən dərindən düşünməkdən çox sevir.

15/102021
Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Management

Motivasiya sistemi nəyə görə işləmir?

Motivasiya sistemi dedikdə, əksəriyyət maddi motivasiyanı başa düşür.

12/102021
Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Management

Sahibkar biznesinin qulu olmalı deyil!

Sahibkar olmaq barədə qərar vermək o qədər də asan deyil. Hər kəs buna fərqli yolla gəlir.

08/102021
Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Management

Müəssisə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması metodları

Effektivlik - əldə edilmiş nəticələr ilə sərf edilmiş resursların nisbətidir.

06/102021
Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

Management

Mütəxəssisin rəhbər təyin olunması riskləri

İş həyatında ən çətin sınaqlardan biri mütəxəssisin çalışdığı şirkətdə aşağı və ya orta səviyyə rəhbər vəzifəsinə təyin olunmasıdır.

05/102021