Əməkhaqqı artımı istəyi

Management

Əməkhaqqı artımı istəyi

Əksər şirkətlərimizdə əməkhaqqı artımı qaydaları mövcud deyil. Belə vəziyyətdə işçilər özləri üçün “gün ağlamağa” məcbur qalırlar.

25/012022
“İşgüzar əməkdaş” qorxusu

Management

“İşgüzar əməkdaş” qorxusu

Heç də hər kiçik və orta bizneslə məşğul olan şəxslər güclü, çox təşəbbüskar işçini işə götürməyə can atmır.

21/012022
Rəhbər üçün sınaq

Management

Rəhbər üçün sınaq

Bəzən işçilər yarızarafat-yarıciddi rəhbərə birbaşa müraciət edərək və ya onun eşitdiyindən əmin olaraq...

18/012022
Sistemli idarəetmənin üstünlükləri

Management

Sistemli idarəetmənin üstünlükləri

Siz olmayanda, biznesiniz effektiv fəaliyyət göstərə bilir?

14/012022
Vəzifə yüksəlişinin yolu

Personal development

Vəzifə yüksəlişinin yolu

Bəzən işçilər gileylənirlər ki, rəhbərləri uzun müddət öz vəzifələrində qaldıqlarına görə, nə qədər çox çalışsalar da, karyera inkişafı imkanlarından məhrumdurlar.

11/012022
Mehriban komandaya ehtiyac varmı?

Management

Mehriban komandaya ehtiyac varmı?

Mehriban komandaya ehtiyac varmı? Əksər rəhbərlər üçün bu sualın cavabı birmənalı müsbətdir.

05/012022
Rəhbərin müsbət örnəyi azdır

Management

Rəhbərin müsbət örnəyi azdır

Gərgin işləməyi sevən rəhbərlər işçiləri üçün örnək olduqlarını düşünüb...

28/122021
Yaxşı işləməyin qurbanı

Management

Yaxşı işləməyin qurbanı

Bəzən paradoksal situasiyalarla qarşılaşmaq olur. Uyğun vakansiya olduqda belə, vəzifə yüksəlişinə layiq işçi...

24/122021
Bəzən tənbəllik yaxşıdır

Management

Bəzən tənbəllik yaxşıdır

Bir dəfə yoldaşlıq etdiyim Maliyyə direktorumuz mənə demişdi ki: ...

21/122021
İşçilər nə bilməlidir?

Teamwork

İşçilər nə bilməlidir?

Bu yaxında iştirak etdiyim bir tədbirdə şirkət planlarını işçilərlə bölüşməyə ehtiyac olub-olmadığı mövzusunda diametral fərqli fikirlər səsləndi.

17/122021